Αρχική

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστου Κουτσονάσιου και Συνεργατών

Δικηγορικό Γραφείο Χρήστου Κουτσονάσιου και Συνεργατών

Ιστορικό Γραφείου

Το γραφείο ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον δικηγόρο Γεώργιο Κουτσονάσιο το έτος 1954. Το γραφείο από το έτος 1954 μέχρι το έτος 1982, χρονική περίοδο που το διηύθυνε ο δικηγόρος Γεώργιος Κουτσονάσιος είχε σαν αντικείμενο κυρίως υποθέσεις Αστικού Δικαίου και η πελατεία του ήταν εταιρείες εγκατεστημένες στην Αθήνα και ιδιώτες. Ιδιαίτερη εξειδίκευση του γραφείου κατά την περίοδο αυτή ήταν οι υποθέσεις εμπραγμάτου, κληρονομικού και ασφαλιστικού δικαίου.

Από το έτος 1982 και μετά ο δικηγόρος Χρήστος Κουτσονάσιος, γιος του Γεωργίου Κουτσονάσιου, ασχολήθηκε ενεργά με τις υποθέσεις του γραφείου και επεκτάθηκε το αντικείμενο του και σε υποθέσεις διεθνούς εμπορικού δικαίου, καθώς και σε υποθέσεις δικαίου ανταγωνισμού, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το έτος 1994 την διεύθυνση του γραφείου αναλαμβάνει ο δικηγόρος Χρήστος Κουτσονάσιος και η πελατεία του διευρύνεται με αλλοδαπές επιχειρήσεις καθώς και αλλοδαπούς ιδιώτες, κυρίως από τον γερμανόφωνο ευρωπαϊκό χώρο (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία). Το γραφείο συμμετέχει πλέον ως μέλος σε διεθνείς ενώσεις δικηγορικών γραφείων.

Η επαγγελματική εμπειρία, η αξιοπιστία, η επιστημονική μέθοδος και η συνέπεια και η εμπιστοσύνη στον πελάτη ήταν οι αρχές που δίδαξε ο ιδρυτής του γραφείου Γεώργιος Κουτσονάσιος και συνεχίζουν σήμερα με συνέπεια οι συνεργάτες του γραφείου.

Το Δικηγορικό Γραφείου Χρήστος Κουτσονάσιος & Συνεργάτες είναι μέλος της Ars Legis e.V., του Διεθνούς Δικτύου  Δικηγόρων, Δικηγόρων Ευρεσιτεχνιών, Ορκωτών Ελεγκτών και Φοροτεχνικών Συμβούλων.

αναλυτικά…..

Δικηγορικό Γραφείο ‘Χρήστος Κουτσονάσιος & Συνεργάτες’

Τηλέφωνο: 210 3623667 | Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: law.office@koutsonassios.gr