Επικοινωνία

    Δικηγορικό Γραφείου ‘Χρήστος Κουτσονάσιος & Συνεργάτες’

    Διεύθυνση: Ακαδημίας 28, Αθήνα 106 71
    Τηλέφωνο: 210 3623667

    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: law.office@koutsonassios.gr