Τομείς Δραστηριότητας

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι οι υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού δικαίου.

Αναλυτικότερα οι τομείς δραστηριότητας του γραφείου είναι:
1. Ενοχικό Δίκαιο
2. Κληρονομικό Δίκαιο
3. Εμπράγματο Δίκαιο
4. Οικογενειακό Δίκαιο
5. Δίκαιο Εμπορικών και Ιδιωτικών Μισθώσεων
6. Εμπορικό Δίκαιο
7. Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών
8. Δίκαιο του Ανταγωνισμού
9. Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Σήματα, Ευρεσιτεχνίες, Βιομηχανικά Σχέδια)
10. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
11. Δίκαιο των νέων μορφών συμβάσεων της Οικονομίας:
a. Σύμβαση Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση)
b. Σύμβαση Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων)
c. Σύμβαση Franchising
12. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
(δίκαιο ευθύνης παραγωγού τυποποιημένων προϊόντων)
13. Ασφαλιστικό Δίκαιο
14. Δίκαιο αγοραπωλησίας Ακινήτων

Κύριο αντικείμενο του γραφείου είναι οι υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού δικαίου.

Αναλυτικότερα οι τομείς δραστηριότητας του γραφείου είναι:
1. Ενοχικό Δίκαιο
2. Κληρονομικό Δίκαιο
3. Εμπράγματο Δίκαιο
4. Οικογενειακό Δίκαιο
5. Δίκαιο Εμπορικών και Ιδιωτικών Μισθώσεων
6. Εμπορικό Δίκαιο
7. Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών

8. Δίκαιο του Ανταγωνισμού
9. Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Σήματα, Ευρεσιτεχνίες, Βιομηχανικά Σχέδια)
10. Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας
11. Δίκαιο των νέων μορφών συμβάσεων της Οικονομίας:
a. Σύμβαση Leasing (χρηματοδοτική μίσθωση)
b. Σύμβαση Factoring (πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων)
c. Σύμβαση Franchising
12. Δίκαιο προστασίας καταναλωτή
(δίκαιο ευθύνης παραγωγού τυποποιημένων προϊόντων)
13. Ασφαλιστικό Δίκαιο
14. Δίκαιο αγοραπωλησίας Ακινήτων

Η επαγγελματική εμπειρία, η αξιοπιστία, η επιστημονική μέθοδος και η συνέπεια και η εμπιστοσύνη στον πελάτη ήταν οι αρχές που δίδαξε ο ιδρυτής του γραφείου Γεώργιος Κουτσονάσιος και συνεχίζουν σήμερα με συνέπεια οι συνεργάτες του γραφείου.